top of page
1920px-Beit_rivka_logo-HEB_edited.png

מטופל.ת יקר.ה

חווית האשפוז אינה פשוטה.
רחוק מהבית ועם לא מעט חששות.
חשוב לנו להעניק לך חוויה יותר קרובה, מוכרת ואישית.
לכן אנחנו מבקשים להכיר אותך קצת יותר, כאדם.
נשמח אם תוכל.י לספר לנו קצת אודותיך, על מנת שנכיר.
בריאות שלמה ורק טוב,
מהצוות.
Primeryillustration.png
הבא
הבא
הבא
הבא
הבא
הבא

כעת, נשמח שתצרף.י
תמונה/ות אהובות שלך

זו יכולה להיות תמונה מטיול, פעילות ספורטיבית, תחביב ייחודי, משהו שאת.ה

אוהב.ת או טוב.ה בו, עם בני משפחה וכו׳

ניתן להעלות עד 3 תמונות

סדר העלת תמונות.jpg
בחרו תמונה
בחרו תמונה
תמונה
הבא

כמעט וסיימנו

נותר לך לאשר ולחתום על הטופס הבא 

אני הח״מ

לאחר שהוסבר לי על פרוייקט״רצינו שתדעו״ מאשר ומסכים בזאת כדלהלן:

  1. הנני נותן בזאת הסכמתי להשתמש בצילום אותו אשלח לצוות בית החולים לצורך הדפסתו על גבי גיליון אשר יכלול את פרטיי האישיים כפי שאמסור אותם לצוות. את התמונה אשלח באמצעות מייל לכתובת ייעודית אשר תימסר לי על ידי צוות בית החולים. התמונה תשמש אך ורק למטרה המפורטת להלן ולא לכל מטרה אחרת. התמונה תימחק מייד עם הדפסתה לגיליון המיועד.

  2. הנני מסכים כי הגיליון ייתלה ליד מיטתי באופן שהצוות הטיפולי הניגש למיטתי יוכל לקרוא את
    הפרטים הרלוונטים עליי ויכיר אותי טוב יותר.

  3. את הגיליון אקבל אליי עם שחרורי מבית החולים.

  4. במתן הסכמתי זאת אני משחרר את מרכז רפואי בית רבקה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה ו/או בשליחותה מכל טענה ו/או תביעה בקשר לחובת סודיות ו/או פגיעה בפרטיות ו/או כל הקשור ו/או
    הנובע מכך.

:

אנא המתן.י   
482 (1).gif
bottom of page